blo Biliyoruz ki; sektörel başarı ve üretimde kalite, Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımlarla mümkündür. blo

İşletme prensibimiz gereği araştırma ve geliştirmeye son derece önem veriyor, bu alanda ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın %16’sının görev aldığı Ar-Ge Merkezi’mizde ürün geliştirme, sorun giderme ve müşteri taleplerine uygun yeni ürün tasarımı alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Grup içi veya grup dışı şirketlerden ve teknoloji merkezlerinde gerçekleştirilen teknoloji transferi de araştırma laboratuvarlarımızın önemli etkinlikleri arasında yer alıyor.

Ar-Ge Merkezi’mizin katkılarıyla tasarlanmış 8 adet üretim tesisinde, 6 farklı sektöre yönelik yaklaşık 5 bin çeşit ürün üretiyor, Türkiye ve dünya genelindeki müşterilerimize teslim ediyoruz. İmzaladığımız Fason Üretim anlaşması gereği, AkzoNobel Kemipol’ün hemen hemen tüm faaliyet alanlarına yönelik üretimleri Kansai Altan tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Merkezimizde faaliyet alanlarımıza yönelik hizmet veren, ilgili pazarların talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu ürünlerin tasarımlarını gerçekleştirmeyi amaçlayan 5 ayrı laboratuvar bulunuyor.


koruyucu boyalar


Daha çok şirket içine dönük tasarım çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarlar bulunuyor:

Renk Araştırma Laboratuvarı
Renk Araştırma Laboratuvarı
Polimer Araştırma Laboratuvarı
Polimer Araştırma Laboratuvarı
Proses Laboratuvarı
Proses Laboratuvarı
Analiz Laboratuvarı
Analiz Laboratuvarı
UV ve Korozyon Yaşlandırma Laboratuvarı
UV ve Korozyon Yaşlandırma Laboratuvarı
Fizikokimya Laboratuvarı
Fizikokimya Laboratuvarı

blo Ar-Ge faaliyetlerine, boya endüstrisinde alışılmış değerlerin oldukça üzerinde, %3.3 seviyesinde kaynak ayırıyoruz. blo

İnovasyon
 

blo Sektörün öncü markalarından biri olmayı sürdürebilmek, ancak yeni ve yaratıcı fikirlerin teknoloji ile entegrasyonu sayesinde gerçekleşir. blo

Kurulduğumuz 1982 yılından itibaren pazarda yenilikçi ürünlerle yer edinmeyi hedefliyor, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine dayalı bir gelişme ve büyüme stratejisi benimsiyoruz. Kemipol A.Ş. olarak çıktığımız yolda, boya sektöründeki faaliyetlerimizin artmaya başladığı 1985 yılından itibaren, pazara sunduğumuz yenilikçi ürünlerle dikkatleri toplamaya ve adımızı otomotiv boyaları sektörünün standartlarını yükselten firma olarak duyurmaya devam ediyoruz. Yaptığımız Ar-Ge yatırımlarıyla sadece şirketimizi değil, sektörümüzü de büyütüyoruz.


Sürdürülebilirlik

surdurebilirlik Kâr amacı güden özel sektör sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetleri, pazar/müşteri beklentileri ve talepleriyle paralellik gösterir. Geliştirilen teknolojiler, pazarda satılabilir ve katma değer yaratan ürünlere dönüştürülebilmelidir. Aksi taktirde Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak güçleşecektir. Bu bağlamda Kansai Altan olarak, ürün geliştirme çalışmalarımızı müşterilerimizin talep ve beklentilerini göz önüne alarak planlıyor, yatırımlarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. 

Ar-Ge kökenli teknik çalışanlarımız her zaman yönetimde söz sahibi olmuş ve karar süreçlerinde yer almışlardır. Şirketin zaman içinde süreklilik gösteren Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelişinin arkasında, sektörün talep ve beklentilerine inovatif çözümlerle cevap veren bu yönetim ekibinin önemli rolü vardır.

Ar-Ge Merkezimiz, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla hem şirket içi çalışma grupları ile araştırma faaliyetleri sürdürüyor hem de çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda aktif katılım gerçekleştirerek ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kurumsal hafızanın dijitalleştirilmesi ve proje yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesini hedefleyen PLM (Product Lifecycle Management) yani “Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi” yazılımının devreye alınmasına yönelik çalışmalarımızı yine  Ar-Ge Merkezimizde yürütüyoruz. 

AB Projesi NoVOC, pil üretimindeki Uçucu Organik Bileşenleri (VOC) kuru veya ıslak işleme yöntemleriyle ortadan kaldırmayı hedefleyen bir girişimdir. Bu proje, pil üretimi sırasında VOC emisyonları ile ilişkili çevresel ve sağlık endişelerini ele almaya yönelik bir strateji izler. NoVOC, bu amacı gerçekleştirmek için aktif malzemelerin geliştirilmesi, formülasyon, hücre üretimi, hücre testleri, süreç modelleme, dijitalleştirme, geri dönüşüm ve yaşam döngüsü analizi alanlarında geniş bir deneyime sahip yetenekli ve deneyimli bir ekibi bir araya getirerek, ECAIMAN, Li-PLANET, 3BELIEVE, GRAFREE, HemKoop gibi çeşitli pil projeleri ile iş birlikleri yürütür. 

Biz de bu projeye, bağlayıcıların elektriksel, kimyasal ve fiziksel dayanımı ile ilgili bilgilerimizle destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 

A logo with green and grey lettersDescription automatically generated


Yeni Ürün ve Sürekli Geliştirmelerde Sektöre Öncülük

Yenilikçi firmalar, müşterilerin bugünkü taleplerinin yanı sıra gelecekte gereksinim duyacakları ürün gereksinimlerini öngörmek ve dikkate almak zorundadır. 

Biz de orta ve uzun vadedeki Ar-Ge stratejimizde; dünya genelindeki gelişmeleri takip ederek öncü teknolojilerin sunulmasını esas alıyoruz. Organik kaplamaların temel yapı taşı olan polimerlerin tasarımına hassasiyetle önem veriyoruz.
 

yeni ürunPolimer Araştırma Laboratuvarında sadece büyük ölçekli üretimin gerçekleşeceği polimerler üzerinde değil, farklı üretim teknolojileri gerektiren polimerler üzerinde de geliştirme çalışmaları yürütüyor, Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamındaki en büyük kaynağı yeni ürün ve proses geliştirmeye ayırıyoruz. 

Ar-Ge faaliyetlerimiz içinde, organik kaplamaların oluşturulmasına ve kürlenme süreçlerine ilişkin fizikokimyasal araştırmalar ve mekanizma çözümlemeleri de gerçekleştiriyoruz.

4 ana grupta ürün geliştirme çalışmalarımız bulunuyor. 


Yüksek Katılı Ürünler
Yüksek Katılı Ürünler
Yüksek katılı ürünler içlerindeki organik uçucu miktarının konvansiyonel alternatiflerine göre düşük olduğu ürünlerdir. Boyanın üretim ve uygulaması aşamasında önemli rol oynayan organik uçucular, boya filminin oluşumu sürecinde boya filmini terk ederek, önce uygulandığı alana ve önlem alınmazsa atmosfere yayılmaktadır. Dolayısıyla, proses verimliliği ile birlikte çevresel etkinin azaltılması açısından da yüksek katılı ürünler giderek daha çok tercih edilmektedir. Proses verimliliği arttırılması ve çevresel etkinin azaltılması, dolayısıyla sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yüksek katılı polimer ve boya tasarımı çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Müşterilerimize enerji ve proses verimliliği sunacak ürünler
Müşterilerimize enerji ve proses verimliliği sunacak ürünler
Üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için enerji verimliliğine önem veriyor, böylelikle müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini düşürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de müşterilerimize enerji ve proses verimliliği sunacak ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.
Çok fonksiyonlu ürünler
Çok fonksiyonlu ürünler
Çok fonksiyonlu ürünlerde yaygın olarak kullanılan nano malzemeler ve boya sistemlerine yeni fonksiyon katacak organik katkılar üzerine çalışmalarımızı sürdürmek için Polimer Araştırma Laboratuvarımıza kaynak ayırıyoruz. Nano parçacık sentezi ve nano parçacıkların fonksiyonlandırılmasına yönelik projeler de yürütüyoruz.
 
Çok fonksiyonlu ürünler
Çok fonksiyonlu ürünler

Bu projelerdeki nihai hedef; nano parçacıkların yüzeylerinin kullanılacakları boya sistemlerine uygun olarak fonksiyonlandırılmasıdır. Söz konusu nano parçacıkların kullanılmasının hedeflendiği ana ürün grubu öncelikle otomotiv vernik sistemleridir. Bu sayede otomotiv verniklerindeki rekabetçi ve yenilikçi liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz.

 

Sulu ürünler
Sulu ürünler

Boyadaki akışkanlığı sağlayan taşıyıcı fazın tamamının ve büyük bölümünün su olduğu boya sistemlerine sulu (waterborne) boya sistemleri diyoruz. Boya filminin oluşum süresinde, taşıyıcı faz olan suyun buharlaşması atmosferi kirleticiler açısından bakıldığında sorun yaratmaz.

Organik alternatiflerine kıyasla suyun ürün maliyetine etkisi çok küçüktür. Bu nedenle sulu ürünler zaman zaman maliyet açısından da avantaj sağlarlar. Bu sebeplerle müşterilerimize katkı sağlayacak ürünler geliştirmeye devam ediyoruz.