Sütlenme, boya yüksek bağıl nem koşullarında uygulandığında oluşan, boya yüzeyinin beyazlaşması kusurudur. En çok boyanın püskürtülmesi durumunda gözlemlenir. Uygulama sırasında, çözgenlerin boya içinden buharlaşması, filmin sıcaklığının, nemli havanın çiğlenme noktasının altına düşmesine yol açar.

Filmin içinde veya yüzeyinde oluşan su yoğunlaşması, reçine ve pigmentin çökelmesine veya film içinde mikro boşlukların ortaya çıkmasına neden olur. Etkilenen bölgeler beyaz veya rengi kaçmış, parlaklığı düşük lekeler biçiminde görünür. Yüzey görünümünü düzeltmek için, genellikle orijinal boya katını yüzeyden uzaklaştırarak yapılacak bir yeniden boyama gereklidir. Sütlenme, bağıl nem düşürülerek ve/veya çözgen buharlaşma hızı azaltılarak önlenebilir. Yüksek “gizli buharlaşma ısısı”na sahip hızlı çözgenler formülden çıkarılmalıdır. Sütlenme, özellikle buharlaşmayla kuruyan boyalarda (lacquers) kritiktir, ancak fırın boyalarda da oluşabilir. Çözgen buharlaşmasıyla kuruyan boyalarda, uygun çözgen dengesinin, maliyetinin, viskozitenin ve çözgen karışımının buharlaşma hızının ayarlanması için çözgen karışımının bilgisayar destekli formülasyonu genellikle gereklidir.