Tepeler ve çukurlar, boyalı yüzeylerde yüzeyin ilk yayılmasının ardından sertleşme (kürlenme) süreci boyunca oluşan istenmeyen akımların boyalı yüzeyde oluşturduğu yüksek ve alçak noktalardır. Bu kusur genellikle portakallanmaya benzer. Ancak daha kaba görünümlüdür.

Tepeler ve çukurlar, kürlenme sırasında ortaya çıkarlar. Sonuç düzensiz, engebeli bir yüzey görünümü, düşük görüntü netliği (imaj netliği) ve çukurlardaki küçük noktalardır. Çözüm, boya formülüne yüzey aktif malzeme girişleri ve kalınlaştırıcı katkıların, karıştırıcıların, vb. miktarını artırarak yüzey gerilim gradyanlarını azaltmak veya yok etmektir. Silikon ile kalınlaştırıcının birlikte olması gibi ikili bir yaklaşım kullanılması genellikle çok etkilidir. Özellikle fırın kurumalı sistemlerde silikon kullanımı dikkatle yapılmalıdır (Bkz. Ara Kat Yapışma Zayıflığı).