Havasız sprey uygulamalarında, boya 5 atm ile 35 atm arasında basınçlandırılarak, havasız sprey tabancasının memesinden püskürtülür. Memeden ince bir perde halinde ve yüksek hızla çıkan boya hüzmesi tabancanın dışındaki durgun hava moleküllerine çarptıkça yırtılıp damlacıklara dönüşür. Damlacıkların boyutu;

  • Boya çıkış hızı arttıkça,
  • Boya basıncı arttıkça,
  • Boya viskozitesi azaldıkça ve
  • Boyanın yüzey gerilimi azaldıkça küçülür.

Hüzmenin büyüklüğü ise delik büyüklüğü ve şekline  bağlıdır. Ancak, havasız sprey uygulamalarında, havalı uygulamaların atomizasyon kalitesine erişilemez. Havalı sprey uygulamalarında tabancanın ağzından püskürtülen boya damlacıklarının çapları 20-50 µm aralığına erişirken, havasız sprey uygulamalarında bu değer 70-150 µm aralığındadır. Öte yandan havalı uygulamalardaki boya huzmesinin merkezinden kenarlarına doğru gidildikçe boya damlacıklarının giderek azalması, uygulamalar arasında yumuşak geçişlere olanak vermektedir. Dolayısıyla homojen kalınlıkta uygulamalar yapmak kolaylaşmaktadır. Havasız sprey uygulamalarında ise, hava içermedikleri için bu şansı vermezler. Havasız püskürtme uygulamalarıyla homojen kalınlık uygulamak daha zordur.

Uygulama hızı açısından ise havasız sprey uygulamaları daha hızlı uygulama sağlamaktadır. Ancak düz olmayan kompleks yüzeylerde, boyanın kalın düşmesine ve akmalara neden olabilir.

Havasız sprey uygulamalarında, boya damlacıklarına eşlik eden basınçlı hava olmadığı için boya yüzeye varmadan uçan solvent miktarı daha az olmaktadır. Bu da boyanın yüzeye daha yaş düşmesine neden olur. Bu nedenle, hem boya formülü içindeki çözgenlerin seçiminde hem de uygulama incelticisinin seçiminde daha hızlı buharlaşan türler kullanılmalıdır.

Havalı sprey uygulamalarıyla kıyaslandığında, havasız sprey uygulamalarında geri sıçrama etkisi ve neticesinde çevreye yayılan boya zerrecikleri daha azdır. Dolayısıyla, transfer verimi nispeten daha fazladır.

Hava destekli ama havasız sistemlerin kullanıldığı durumlar da mevcuttur. Bu sistemlerde basınç, havalı sistemlerdeki hava basıncından fazla, havasız sisteminkinden azdır. Bu tür sistemlerde atomizasyon havasız sisteme göre çok daha iyidir.