Ürün ve hizmet kalitemizi müşteri memnuniyetini sağlayan ve dolayısıyla ticari başarımıza etki eden en önemli öğe olarak görüyoruz. Kansai Altan’da kaliteyi, işimizin her aşamasında, koordineli ekip çalışmasıyla, tanımlı koşullara ve prosedürlere uygun çalışarak belirli standartların sağlanması ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlıyoruz.

Müşteri memnuniyetini sağlamak ve koruyabilmek için müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya ve müşteri odaklı düşünmeye önem veriyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini değerlendiriyoruz, kendimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz ve çözümler sunuyoruz.

Müşterilerimizin proseslerini iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz, onlarla uzun süreli ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik ilişkiler geliştiriyoruz. Tüm bunları yapabilmek için çalışanlarımızı eğitiyoruz.

Güçlü bir teknolojik temele sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, müşterilerimiz, hammadde üreticilerimiz ve Kansai Paint Grubu içindeki diğer araştırma birimleriyle iletişim içindeyiz. Yeni ürün geliştirme çalışmalarımızda pazar taleplerini göz önünde bulunduruyoruz.

Kalite yönetim sistemimizdeki süreçlerin performanslarını göstergelerle ölçüyor ve hedeften sapmalar söz konusu olduğunda iyileştirici faaliyetler planlıyoruz. İç denetimlerle sistemin işleyişini ve performansını izliyoruz. Denetim bulgularını sistemin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz.

Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için ikmalci ve taşeronlarımızla da iş birliği yapıyoruz. İkmalcilerimizin performansını izliyor ve kendilerine geri bildirim yapıyoruz.

Ürün, proses ve hizmetlerimizi geliştirmek için çalışanlarımızın öneriler yapmasını teşvik ediyoruz.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 ve IATF 16949’a uygunluğunu koruyor, müşteri onaylarımızın güncelliğini sağlıyoruz.
Sektörümüzde değişim sağlayacak özgün projeler geliştireceğiz ve müşterilerimizin birinci tercihi olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.