Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sorumlu şirket bilinciyle sürdürülebilir kalkınma, ekonomik ve sosyokültürel gelişim için toplumda ve iş hayatına eşit fırsatlarla katılımın son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla yaş, cinsiyet, etnik/ulusal köken, din, engellilik, medeni durum açısından ayrım gözetmeksizin tüm mevcut ve ilerideki çalışma arkadaşlarımızın eşit fırsatlara sahip olmasını sağlayacak şekilde kapsayıcı bir kültüre sahip olmak sürdürülebilirlik hedeflerimizden biridir. Her bireyin eşsiz özelliklerinin bir araya gelmesiyle oluşan zenginliğin bizi geleceğe taşıyacak en büyük güçlerden biri olduğuna inanıyoruz. 

Uzun süredir attığımız adımlarımızı bu sene kuracağımız komite aracılığıyla daha da sağlamlaştırmayı, çeşitlik, eşitlik ve kapsayıcılık kültürümüzü yaşayan bir organizmaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sunmuş olduğumuz bu çalışma ortamı ile çalışanlarımızın tam potansiyellerini ortaya çıkartabildiklerine inanıyoruz. 

Kansai Altan’da bu yöndeki politikalarımızı aşağıdaki alanlarda değerlendiriyor ve tüm iş süreçlerimizi bunlara uygun olarak yürütüyoruz. 

  • Cinsiyetsiz iş ve liderlik
  • Fırsat ve ücret eşitliği 
  • Kapsayıcılık iletişimi ve kültürü

Vizyonumuz ve Taahhütlerimiz

  • Toplumsal çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık yaklaşımıyla istihdama katkımızdaki rolümüzü sahipleniyor ve destekliyoruz.
  • Bugün itibariyle toplam çalışan sayımızın %16’sı kadınlardan oluşurken, beyaz yaka kadın çalışan oranımız %41 ve Ar-Ge Merkezi çalışanlarımızda bu oran %47’dir. Her seviyede ve görevde kadın çalışanlarımızın ve liderlerimizin sayısını artırmak yönünde adımlarımızı atıyoruz.
  • Kurum içi izleme ve değerlendirme mekanizmalarını faaliyete geçiriyoruz.
  • Şirket çalışanları olarak her alanda kapsayıcı ve eşitlikçi bir tutum sergiliyoruz.