“Sürtme veya ovalama ile renk değişmesi” deyimi, uygulanmış yaş boya filmine parmak veya spatülü sürtme veya filmi bunlarla ovalama sonucunda ortaya çıkan renk değişikliğiyle ilgili olarak kullanılır. Genellikle film birkaç dakika ile yarım saat arası bir süre kendini çektikten sonra sürtme işlemi yapılır. Sürtme bir pigment topaklanması olup olmadığının iyi bir göstergesini oluşturur ve ciddi bir taşma, bir yüzme sorununun veya renkle ilgili görülebilecek diğer sorunların sinyalini verir (Şekil 1).Şekil 1: Sürtme uygulanan bölgelerdeki renk değişimi, yeşil pigmentin topaklaşmış olduğuna işaret etmektedir

Sürtme işlemi sonunda beyaza kayan renk titanyum dioksit pigmentinin topaklaşmış olduğuna işaret eder. Renkçe doygun tarafa doğru kayan bir renk ise renk pigmentinin topaklaşmış olduğunu gösterir. Sürtme ile belirlenen sorunun nedeni pigment topaklaşması olduğuna göre, çözüm topaklaşmaya yol açan nedeni ortadan kaldırmaktır. Sorunun çözümü için genellikle pigment dispersiyonu ile ve dispersiyonun kararlılaştırılması ile ilgili katkılar gerekli olur. Bazen topaklaşmanın nedeni, boyaya çözücülerle veya bağlayıcı–çözücü karışımlarıyla alt ilave yapılması sırasında oluşan pigment veya reçine şokudur. Sebep ne olursa olsun topaklaşma sorununun kökeni belirlenmelidir ve sürtmeyle oluşan renk farklılaşması giderilmelidir.