Ürünün ömrü boyunca geçirdiği tüm aşamalarda, sağlık, güvenlik ve çevre boyutlarının ele alınmasını öngören yaklaşımla çalışıyoruz. Bizim için ürün sorumluluğu sadece mevzuata uymak demek değil, iş stratejimizi bütünleyici bir yaklaşımla ele almak demek. Ürünü tasarlayan, geliştiren, üreten, pazarlayan, taşıyan ve kullanan herkesi ürün sorumluluğu konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

ürün sorumluluğu

Risk değerlendirme ve mevzuata uyum temelinde belirlediğimiz hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçiriyoruz. Her fonksiyonda sorumluluklarımızın farkındayız!

 • Araştırma
 • Satış ve pazarlama
 • Teknik servis
 • Mevzuata uyum
 • Sağlık, güvenlik ve çevre
 • Satın alma
 • Sevkiyat

Malzeme Güvenliği

tehlike

Ürünlerimizin tasarımında, üretiminde, depolanmasında ve sevkiyatında ilgili yasa ve yönetmelikleri takip ediyoruz. Ürünü müşterimize teslim ettikten sonra işimiz bitmez. Güvenli bir şekilde kullanımı ve bertarafı konusunda müşterilerimize ve çalışanlarımıza gerekli tüm bilgileri sağlar, yönlendirmelerde bulunuruz.

Tüm ürünlerimizin tehlikelilik özelliklerini belirler; bu bilgiyi hem ulusal hem de ilgili ülkenin yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış etiketler ve Güvenlik Bilgi Formları aracılığı ile müşterilerimizle paylaşırız.

Çalışanlarımızı bilgilendirmek üzere birçok çalışma yürütüyoruz. Üretim için kullandığımız binin üzerinde ham maddenin Güvenlik Bilgi Formlarını üreticilerden temin eder, bu formları her çalışanımızın erişebileceği iletişim ortamına aktarırız.

Kullandığımız tüm ham maddelerin sağlık, güvenlik, çevre etkilerini göz önünde bulundururuz. Bu kapsamda ham maddeler; sağlık etkileri, yanıcılık dereceleri, tepkime yatkınlıkları ve bu ham maddelerle çalışılırken kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları kapsayan bir kodlama sistematiği ile kodlanır. Kodlar etiketlere basılır ve ham maddelerin ambalajları üzerinde yer alır, dolayısıyla tüm çalışanlar ham maddelerin tehlikeleri açısından bilgilendirilmiş olur.

Ürün ambalajındaki etiketler ve Güvenlik Bilgi Formları ihracatın yapıldığı ülkenin resmi dilinde hazırlanır. Bu dokümanları “Birleşmiş Milletler Küresel Olarak Uyumlaştırılmış Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Sistemi” (GHS) kriterlerine uygun olarak hazırlıyoruz. Ürettiğimiz ürün çeşitliliği ile ilişkili alanlardaki yenilikleri uygulamaya geçirmek ve müşterilerimize yenilikleri yansıtmak için ihracat yapılan ülke mevzuatını da ulusal mevzuat kadar duyarlılıkla takip ediyoruz.


Ürün Tasarımında Çevre ve Sağlık

Ürün Tasarımında Çevre ve Sağlık

Kansai Altan, yeni ürünlerin tasarımı sırasında insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli kabul edilen kimyasalların kullanımını mümkün olan en düşük seviyede tutmak için çaba gösterir. Bu çabamızı araştırma laboratuvarlarımızdaki çalışmalarla destekliyoruz.

 • Kurşun içeren ürünlere karşılık gelen kurşun içermeyen ürünler tasarlıyoruz
 • Sulu ürün tasarımını ve kullanımını destekliyoruz.
 • Daha kısa sürede daha az enerji kullanımıyla uygulanabilecek ürünler geliştiriyoruz.

Reach Yönetmeliği

Reach Yönetmeliği

REACH Yönetmeliği (EC No 1907/2006), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlamasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. İnsan sağlığı ve çevrenin daha fazla korunmasına olan katkısı, ayrıca hayvan testlerinin azaltılmasına yönelik hedefi nedeniyle bu tüzüğü çok önemli buluyoruz. 

AB ve AEA ülkelerine ihraç etmekte olduğumuz ürünlerimizin formülasyonunda kullanılan ham maddelerin REACH Yönetmeliği’ne uygunluğunu, ikmalcilerimizle yapılan iletişimler doğrultusunda kontrol ediyoruz.

Bu yönetmelik kapsamındaki gelişmeleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) resmî web sitesinden güncel olarak izliyoruz. Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın yayımladığı “Yüksek Dikkat Gerektiren Maddeler” Aday Listesini (SVHC Candidate List) ve buna yapılan ekleme ve güncellemeleri de sürekli takip ediyoruz.


Ürünler REACH kapsamında nasıl tanımlanır?
Ürünler REACH kapsamında nasıl tanımlanır?
 • Taşıt, taşıt parçası, varil, jeneratör, vida, elektrikli ev aleti, mobilya vb. ürünler REACH kapsamında“eşya” (article) olarak tanımlanır.
 • Diğer yandan, şirketimizden temin ettiğiniz kaplama malzemeleri (boya, tiner, vernik vb.) REACHkapsamında “karışım” (mixture) olarak sınıflandırılır.
Müşterilerimizin REACH kapsamındaki yükümlülükleri nelerdir?
I. AB ve AEA Bölgesindeki Müşterilerimiz
I. AB ve AEA Bölgesindeki Müşterilerimiz
AB ve AEA ülkelerine ihraç ettiğimiz ürünlerin REACH Yönetmeliği'ne uygunluğu tarafımızca takip edilir. Her bir müşteriye karışım içerisinde yılda 1 ton veya üzerinde sevk edilen maddelerin REACH kaydı, ilgili tedarikçilerden teyit edilir. Müşteri özelinde tonaj ve kullanım alanı ikmalcilerle iletişim kurularak garanti altına alınır.

REACH Yönetmeliği için, ilgili ülkelerde bulunan müşterilerimizin Malzeme Güvenliği ve Mevzuata Uyum Birimi ile iletişime geçmesi gerekir. Beyan edilen Ek-17 (Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar) maddeleri kısıtlama koşulları doğrultusunda müşterilerimiz tarafından kontrol edilmelidir.
II. AB ve AEA Bölgesine “Eşya” (Article) İhraç Eden Müşterilerimiz:
II. AB ve AEA Bölgesine “Eşya” (Article) İhraç Eden Müşterilerimiz:

Normal veya öngörülebilen koşullarda eşyalardan bir salım söz konusu değilse REACH madde kaydı söz konusu değildir. Ürünlerimiz, salınması tasarlanan madde içermez.

Bununla birlikte AB ve AEA bölgesine ihracat yapan eşya üreticileri bazı yükümlülüklerle karşı karşıya kalabilir. Bunlardan bir tanesi resmi makamlara ve kullanıcılara bilgi verilmesine ilişkin yükümlülükler kapsamında, eşyada Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC) limitlerin üzerinde bulunması durumunda gündeme gelecektir.
 

II. AB ve AEA Bölgesine “Eşya” (Article) İhraç Eden Müşterilerimiz:
II. AB ve AEA Bölgesine “Eşya” (Article) İhraç Eden Müşterilerimiz:
Bu türden bir bilgilendirmenin hangi durumlarda gerekeceğini detaylı olarak inceleyebilirsiniz. REACH Yönetmeliği için, ilgili ülkelerde bulunan müşterilerimizin Malzeme Güvenliği ve Mevzuata Uyum Birimi ile iletişime geçmesi gerekir. Beyan edilen Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC) limitleri ve Ek-17 (Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar) maddeleri kısıtlama koşulları doğrultusunda müşterilerimiz tarafından kontrol edilmelidir.
III. AB ve AEA Bölgesine “Karışım” (Mixture) İhraç Eden Müşterilerimiz:
III. AB ve AEA Bölgesine “Karışım” (Mixture) İhraç Eden Müşterilerimiz:
Karışımların AB ve AEA bölgesine ihraç edilmesi söz konusu olduğunda, REACH kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden AB ve AEA bölgesindeki ithalatçı sorumludur.

Ancak, ticari koşullara bağlı olarak, ithalatçılar, AB dışındaki üreticilerin, AB içinden bir ''tek temsilci'' atamak yoluyla, REACH yükümlülüklerini üstlenmelerini isteyebilir.

İthalatçınızın sorumluluk almaması durumunda, kaplama malzemelerinin içerdiği maddelerin REACH’e uygunluğunun incelenmesi için Malzeme Güvenliği ve Mevzuata Uyum Birimi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. 
 
 
echa clepa