Donuklaşma, boya yüzeyinde birikerek görünümü bozan, saydam olmayan yağ veya mumsu (waxlike) malzemenin, parlaklığı düşürerek veya gölgeli veya homojen olmayan bir görüntüye yol açarak oluşturduğu görüntüdür.

Bu sorunu laboratuvarda yaratmak genellikle zordur, ancak boya uygulanmış yüzeylerin depolanması sırasında, bunların sahada kullanılmaları sırasında veya dış dayanım testlerinde sorun gelişir. Sorunu laboratuvarda yaratmak için sıcaklık, nem ve soğutma içeren çevrim testlerine ihtiyaç duyulur. Neden bir yağın, bir plastikleştiricinin veya çapraz bağlanmaya uğramamış bir boya girdisinin yüzeye göç etmesi olabilir. Bu sorun için uygun önlem genellikle göç eden maddenin boyadan çıkarılmasını gerektirir. Sorunun çözümünün en güç yanı yüzeye çıkan malzemeyi tanımlamak ve bunun boya formülü içindeki kaynağını belirlemektir. Donuklaşmanın en sık karşılaşılan kaynakları, fonksiyonel olmayan düşük moleküllü reçine girdileri, çözünürlüğü çok az olan plastikleştiriciler veya diğer katkılar, mumlar (wax) ve kaydırıcılardır. İyi bir analiz laboratuvarı donukluk yapan birikintinin tanımlanmasında değerli bir imkandır.