blo Hayatın tüm renklerini korumak için çalışıyoruz! blo


Sağlık, güvenlik, çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme amacımıza ulaşmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Üçlü Sorumluluk ilkelerini uyguluyoruz.

 

Sağlık

sağlık

Tüm faaliyetlerimizi, çalışanlarımızın ve diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önleyecek şekilde sürdürüyoruz.

Güvenlik

Güvenlik

Çalışanlarımızın, hizmet veren ve alt işverenlerimizin faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazaların ve tehlikeli olayların önlenmesi için çaba gösteriyoruz.

Çevre

Çevre

Uygun tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve bertaraf uygulamalarıyla faaliyet ve ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini önlüyor ve azaltıyoruz.

Politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek sürekli gelişim için:
 

 • Sağlık, güvenlik ve çevre (SGÇ) çalışmalarını şirket faaliyetlerinin bütünleşik bir parçası olarak sürdürüyoruz.
 • Yürürlükteki mevzuata, Üçlü Sorumluluk ilkelerine, grup şirketi direktiflerine, müşteri şartlarına ve kabul edilen diğer uygunluk yükümlülüklerine uygun hareket ediyoruz.
 • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek yaralanmaların, sağlığın bozukluklarının önlenmesi, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için tehlikeleri ortadan kaldırarak sağlık ve güvenlik risklerini azaltıyor, koruma önlemleri belirleyip uyguluyoruz.
 • SGÇ yönetim sisteminin performansını ölçülebilir hedeflerle takip ediyor, sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.
 • Çalışanların, SGÇ konularında danışma ve katılım göstermesini ve farkındalığın arttırılmasını sağlıyoruz.
 • Müşterilere, hizmet verene, alt işverenlere ve ürünlerinden/faaliyetlerinden etkilenen diğer kişilere/kurumlara gerekli SGÇ bilgilerini sağlıyoruz.
 • Ürün ve proseslerin SGÇ boyutlarını araştırma faaliyetleriyle iyileştirirken yaşam döngüsünü daima göz önünde bulunduruyoruz.
 • Ürün ve faaliyetlerin SGÇ boyutlarını iyileştirmek için çalışanların öneriler yapmasını teşvik ediyoruz.
 • Acil durumların her zaman oluşabileceğinin bilincindeyiz ve acil durumları her koşul altında tam hazırlık ve koordinasyon ile yönetiyoruz.
 • Tüm tutuşma kaynaklarını kontrol altında tutuyor ve işimize ait yangın risklerini en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. En yüksek seviyede önlem alıyor, alınan önlemlerin etkinliğini değerlendiriyoruz.
 • Enerjiyi verimli kullanma projeleri üretiyor ve yeşil enerji kaynaklarının kullanımına odaklanıyoruz.
 • Kaynaklarımıza değer veriyoruz. Su ve enerji başta olmak üzere tüm israfları ortadan kaldırmayı veya azaltmayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımı mümkünse kaynağında, değilse süreçler ve önlemler ile gerçekleştiriyoruz.

Üçlü Sorumluluk®

üçlü sorumluluk

Üçlü Sorumluluk® (Responsible Care®); Kimya Sanayii tarafından tüm dünyada çalışan sağlığı, teknik emniyet ve çevre koruma, enerji verimliliği, kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır.

İlk olarak 1985 yılında, Kanada Kimya Sanayicileri Derneği tarafından ortaya atılmış ve daha sonra dünyaya yayılarak, şu anda 50'den fazla ülkede uygulama alanı bulmuştur.

1998 yılından beri taahhüdünü sürdürdüğümüz Üçlü Sorumluluk® kapsamında; teknik ve ekonomik performans üstünlüğünün yanında çalışanlarımıza, topluma, müşterilerimize ve doğaya karşı minimum risk içeren ürünleri geliştirmeyi, üretmeyi ve sunmayı ilke hâline getirdik. Bu bilinçle hareket ediyor ve sürekli olarak geliştirme gerçekleştiriyoruz.
 küresel ısınma

 

Küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, hayvan ve bitki tür çeşitliliğinin azalması, hava, su ve toprak kirliliğinin yaygınlaşması gibi olumsuz sonuçlar, çevresel sorunların küresel boyutlara ulaştığını gösteriyor. Bu sebeple, ekonomik ve çevresel atmosferin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

kyoto

Üretimden teslimata kadar gerçekleşen tüm süreçlerde kullanılan enerjinin çevresel sorunlara, CO2 emisyonlarına ve küresel ısınmaya etkisi olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Çevre dostu ürünler kullanarak ve teknolojiler geliştirerek, her operasyonda enerji kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde birçok ülke tarafından imzalanan Kyoto Protokolü‘nün bir gereği olarak, grup şirketimiz Kansai Paint‘in CO2 emisyonlarını azaltma hedefine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Kansai Altan tesislerinde oluşan tüm atıklar yönetmeliklere uygun olarak sınıflandırılır, depolanır, taşınır ve bertaraf edilir. Sürdürülebilir gelişme ilkesine uygun olarak atıkların geri kazanım/geri dönüşüm imkânlarının araştırılması şirketimizin öncelikli hedefleri arasındadır.

Temiz bir çevre için bireysel bilinçlenme son derece önemlidir. Bu amaçla, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor ve farkındalığı yüksek tutarak sektöre öncülük ediyoruz.

Kamu'nun Bilgilendirilmesi