Verimlilik artışı temel olarak iki yolla sağlanabilecektir. Bunlardan ilki 3 kat yaş üstü yaş uygulamasıdır. Bu uygulamada astar, bazkat ve vernik uygulamaları yaş üstü yaş yapılmaktadır. Mevcut pratikte astar kürlendirildikten sonra uygulanan bazkatın ön ısıtması ve ardından verniğin uygulanıp birlikte kürlendirilmesi yaygındır. 3 kat yaş üstü yaş uygulamasında astar fırını kullanılmamasının kazandırdığı enerji tasarrufu dolayısıyla, düşük maliyet ve CO₂ emisyonun azaltılması sağlanacaktır.

Astar katının sulu hale getirilmesi VOC emisyonunu daha da azaltacaktır. Sulu astar üzerine sulu bazkat uygulanması halinde bazı teknik problemlerle karşılaşılması olasıdır. Bu sorunların başında, katların birbirine karışması ve efekt pigment içeren sulu bazkatlardaki oryantasyonun bozulması gelmektedir. Boya üreticilerinin araştırma geliştirme faaliyetleri sonucu bu problemler büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

Tipik bir 3 Kat yaş üstü yaş ugulama proses şeması aşağıdaki gibidir Verimlilik artışı sağlayabilecek ve aynı zamanda yayılma gibi boya filminin estetiğinin artırılmasına yol açabilecek diğer bir gelişme potansiyeli de parçaların ayrı ayrı boyanmasıdır.


Parçaları ayrı ayrı boyama proses şeması aşagıdaki gibidir.

Parçaların ayrı ayrı boyanmasıyla:

  • Daha küçük kabinler kullanılabilecek, dolayısıyla enerji tasarrufu sağlanabilecektir.
  • Daha fazla yüzey yatay boyanabilecektir, dolayısıyla daha iyi boya filmi görünümü elde edilebilecektir.
  • Sprey ekipmanlarında değişiklik yapılabilecek ve sprey ekipmanlarının maliyetinde düşüş sağlanabilecektir.
  • UV ile kürlenen boya kullanma olanağı sayesinde önemli derecede proses kısalması sağlanabilecektir. UV ile kürlenen boyalarda daha yüksek çapraz bağ yoğunluğu elde edilebileceginden çizilme direncinde iyileştirme sağlanabilecektir. UV ile kürlenen boyaların taş çarpma dirençleri ve uzun süreli dayanım performanslarına ait verilerin yeterli olmaması en büyük soru işaretlerindendir. Ayrıca renkli kaplamalar için UV teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Parçaların ayrı uygulanması olanaklarının gerçekleştirilmesi için renk eşleme ve uygulama teknolojilerinin geliştirilmesi gerekecektir.