Daldırma: Boyanacak nesnenin, uygulama vizkositesine inceltilmiş yaş boya tankına daldırıp çıkarılması ile kaplanmasıdır. Boya viskozitesi ve nesne çıkış hızı ayarlanarak, boyanacak nesne üzerindeki düşey doğrultuda boya kalınlığı dağılımının homojen olması sağlanır. Çözgenli boyaların daldırma uygulamalarında karşılaşılan önemli bir sorun, daldırma kazanı yüzeyinden yoğun biçimde yükselen çözgen buharlarının yol açtığı yangın riskidir. Bu nedenle parlama noktası düşük sulu boyaların kullanımı tercih edilse de, çözgenli boya kullanımı da ufak nesnelerin boyanmasında tercih edilmektedir.

Akıtma: Akıtma uygulamaları, daldırma uygulamalarına benzeyen bir yöntemle, daldırılamayacak kadar büyük nesnelerin boyanmasında  tercih edilir. Bir hortumla nesne üzerine akıtılan boyanın fazlası dip havuzunda toplanıp pompayla tekrar basılır. Boyanacak nesnenin kapalı bir kabin içine alınması nesnenin geometrisine ve akıtma hızına bağlı olarak yüzeyde oluşabilecek köpüğü engelleyebilir.