Kansai Altan’da başarının sırrı uyumlu ilişkilerden geçer. Şirket içinde departmanlar arasında ve müşterilerle kurulan ilişkilerde yakalanan uyum ve bu uyumun yaratılması için gösterilen empatiyi her zaman takdir ederiz. Ortak bir misyonu ya da vizyonu gerçekleştirebilmek için bilginin kolayca paylaşılabileceği yakın ve pürüzsüz ilişkilerin kurulabileceği ortamlar oluşturmaya özen gösteririz.
 
Yaratıcılık ve yenilik kavramlarını, sürekli gelişimin anahtarı olarak görürüz. Şirket içinde yaratılmış takım ruhu sayesinde, ekip üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere aynı yolda yan yana yürürler. Hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere eylemlerimizi bütüncül bir bakış açısıyla tamamlar, sosyal ve çevre bilincimizi daima yüksek tutarız.

Vizyon

Vizyon

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en büyük
ve en çok tercih edilen boya üreticisi olmayı;
büyüme sürecinde yapılacak yeni yatırımlar ve
yaratılan istihdam artışı yoluyla topluma ve
ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Misyon

Misyon

Ürettiğimiz ürünlerin sağladığı üstün performans ve
estetik algının yanı sıra, tüm süreçlerdeki kaliteli
hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer
yaratmak, onların çözüm ortağı olmak için
çalışıyoruz.


5 İlkemiz
Pazarda, sektörde ve dünyadaki teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri yakından takip eder, tam bir çözüm ortağı olarak hareket ederiz.
Daha yüksek verim ve kalite için AR-GE yatırımlarını sürdürür, güçlü bir teknolojik temel inşa ederiz.
Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak, çalışan çeşitliliği içinde ortak kurumsal değerlere ve amaca hizmet edecek ekipler oluşturmak üzere insan kaynakları yatırımı yaparız.
Tüm süreçleri sürekli iyileştirerek sürdürülebilir büyüme sağlarız.
Topluma, çevreye ve gezegenimize karşı duyarlılığımızı güçlendirecek işlere imza atarız.

Değerler
İş Ahlâkı
İş Ahlâkı
İşimizin her aşamasında yüksek ahlaki standartları sağlamak ve işimizi bağlayan kanun ve kurallara uymak.
Müşteri Odaklılık
Müşteri Odaklılık
Ekiplerimizi, müşteriyi önemli olduğuna inandırmaya değil buna en başından inanmaya yönelik eğitmek ve şirket kültürünü oluşturan temel unsurlardan biri olan “müşteri odaklı olmak” kavramını değişen koşullarda sürekli canlı tutmak.
Empati Yeteneği
Empati Yeteneği
Başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlayabilmek ve onların endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenmek. Bu beceri sayesinde müşterimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini daha iyi algılamak ve karşılamak. Organizasyondaki gündemleri, karar ağlarını ve örgütsel düzeydeki siyaseti bu bakış açısıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde kavramak.
Birlik
Birlik
Tüm çalışanların katılımıyla ortak amaçlara hizmet etmek üzere bir ilişkiler ağı kurmak ve sürdürmek. 
Sorumluluk Bilinci
Sorumluluk Bilinci
Ekibi oluşturan bireylerin müşterilere, şirkete ve birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini açıkça kavramalarını, bu görevleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirmelerini sağlamak.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilinci
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilinci

Doğa üzerindeki etkimizi en aza indirgemek ve daha sağlıklı bir iş ortamı yaratabilmek için çaba göstermek.


Dinamik Kalite Anlayışı

Kalite dinamik bir kavramdır. Çünkü insanların beklentileri, karşılandıkça yükselir. Bundan birkaç sene önce kaliteli olarak nitelendirilen bir ürün, bugün sıradan, yarın ise çağın gerisinde kalabilir. Değişen kalite dinamiklerinde asıl mesele bu dinamizmi sağlayabilmek ve sektörün her geçen gün değişen ihtiyaç ve taleplerini zamanında karşılayabilmektir. 

Türkiye’nin önde gelen boya üreticilerinden biri olarak, 1980'li yıllardan günümüze küresel anlamda varlığını sürdüren markalara hizmet veriyoruz. “Dinamik Kalite” anlayışını sürdürülebilir kılmak için kalite anlayışından ödün vermeden, her gün yenileniyor, her gün daha iyi hizmet verme anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Bizi sektörde farklı kılan, sürdürülebilir kalite yaratmanın ötesinde kaliteyi sunma felsefemizdir. Bu bağlamda kendimizi “erişilebilir” olarak konumlandırarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her anda en büyük çözüm ortakları olarak hizmet veriyoruz.