Yüzme terimi, boya filminin yüzeyinde, gölge, leke veya yol yol iz oluşumu biçimindeki renk farklılıklarına neden olan kusurlar için kullanılır (Şekil 1). Yer çekimi ve yüzey gerilimi farkından doğan itici kuvvetler ile boya içinde akış meydana gelir. Bu akış sırasında farklı pigmentlerin homojen olmayan dağılımlarına bağlı olarak yüzme oluşur. Bu kusur, Bénard hücrelerinde olduğu gibi boya içindeki hareketlilik sonucunda ortaya çıkar ve renk farklılıkları olarak görünür. Yüzme problemi iki veya daha fazla pigmentle renklendirilen boyalarda yatay düzlemde ortaya çıkar ve renk değişimleri panel yüzeyinin farklı bölgelerinde oluşabilir.


Şekil 1: Bir sanayi boyası filminde oluşan yüzme kusuru

Alınacak önlemler Bénard hücreleri için geçerli olanlarla aynıdır: Yüzey gerilimi farklılıklarının yok edilmesi, yüzey akımlarını azaltmak için viskozitenin yükseltilmesi, topaklaşmanın önlenmesi veya azaltılması ve uygulama film kalınlığının düşürülmesidir.

Çok düşük seviyede silikon içeren yüzey ajanı kullanımı da yüzme sorunlarını azaltmada/önlemede etkili olur. Yüzeyde oluşan silikon bileşiği tabakası çözgen buharlaşmasının daha dinamik olduğu ilk aşamalarda dahi difüzyon kontrollü bir buharlaşma rejiminin hâkim olmasını sağlayarak yaş film içindeki konveksiyon akımlarının hızlarının azalmasına neden olur. Buna bağlı olarak da makro ölçekte yüzme kusuruna yol açan pigment hareketleri azalır. Silikon içeren yüzey katkıları kullanılması durumunda, eğer üzerine yeni bir kat uygulaması yapılıyorsa ara kat yapışmasının kalitesi kontrol edilmelidir.