Geçtigimiz yıllarda internet üzerinden Avrupa, Japonya ve Amerika’daki kullanıcıların otomobillerinin boyalarından neler beklediği araştırılmıştır. Birinci sırayı 48 ile performans, ikinci sırayı ise renk 33 ve daha sonraki sıraları boya filminin göz alıcı renge sahip olması, çevreye duyarlı teknolojiler kullanılması gibi kriterler almıştır. Bu araştırma sonucunda otomobil kullanıcılarının öncelikle boya filminin perfomansında bir artış talep ettiği anlaşılmaktadır.

Boya filminin çizilme direnci, taş çarpma direnci, toz tutma direnci ve kimyasallardan etkilenme direnci gibi performans özelliklerinin artırılması son kullanıcıların beklentilerini karşılayacaktır. Bu performans özellikleri daha yoğun çapraz bağlanmış ve nano parçacık kontrollü verniklerin kullanılmasıyla sağlanabilir.

Kullanıcıların boya filminin estetiği ve rengi konusunda da beklenti içinde oldukları anlaşılmaktadır. Pigment üreticileri yeni renk efektleri konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Geliştirilen yeni efekt pigmentlerin kullanıma alınması boya maliyetlerini artırırken kullanıcıların yeni efekt beklentileri karşılanmaya çalışılmaktadır. Boya filminin estetiği denildiğinde rengin yanı sıra yayılma, görüntü netliği (DOI, Distinctness of Image) gibi özelliklerin bileşkesi anlaşılmaktadır. Yüksek devir ve boya püskürtme debisine sahip çanların kullanılmasıyla boya transfer verimlerinin artırılması ve yüksek görünüm kalitesinin yakalanması mümkündür.

Sadece boya değil, genel olarak tüm ürünlerin “sürdürülebilir ürün” olarak kabul edilebilmesi için başka şartlarla birlikte aşağıdaki iki şartı da sağlaması gerekiyor: 

  • Ürünler yenilenebilir yani tamamen tüketilemeyen kaynaklar kullanılarak elde edilmeli
  • Ürünlerin üretiminde, dağıtımında, tüketiminde mümkün olduğunca az enerji kullanılmalı ve az atık oluşması sağlanmalı

Yani sadece boya üretimi değil, boyama süreci de sürdürülebilirlik için kritik önemdedir. Kansai Altan olarak sürdürülebilir ürünler tasarlamaya ve müşterilerimizin kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip, ürün yaşam döngüsü değerlendirmeleri (Product Life Cyle Assessment - LCA) yaparak yönümüzü belirliyoruz.