Pusluluk veya haze, yüksek parlaklıkta bir sistemin duru, temiz görüntüsünün yetersizliği, boya yüzeyindeki her türlü donuklaşmaya verilen genel bir isimdir. ( Şekil.1: Çeşitli sebepler yüzeyden saçınma ile yansıyan ışınların şematik gösterimi )
Bu yansımanın (pusluluk, haze) yüksekliği, görüntünün etrafında bir hale oluşmasına ve kontrastın azalmasına yol açar.


Şekil 1.

20°’de gönderilen ışık ışınlarının, normalle ters yönde aynı açıyı yaparak yansıyan kısmının ölçüldüğü parlak yüzeylerde de, ışığın bir bölümü yüzeyden “saçınma (scattering)” biçiminde yansır. ( Şekil.2: Aynı parlaklık, farklı buğululukların görünüme etkisi. )


Şekil 2.