Boya filminin yüzeyine ipeksi bir görüntü veren ince, paralel çizgiler görünümündeki kusurlardır. Genellikle daldırma ile veya akıtma ile uygulanan boyalarda yüzmenin özel bir türü olarak ortaya çıkarlar. Boyanın yüzeyden süzülerek akması sırasında, eğer oluşmuş Bénard hücreleri varsa bunlar iplik şeklinde uzarlar. Pigment topaklaşmasına, reçine uyuşmazlığına veya diğer çözünmeyen veya uyuşmayan bileşenlere bağlı olarak oluşan faz ayrışması da daldırma veya akıtma ile yapılan boyamalarda benzer görüntülere yol açabilir. Fırçayla uygulanan boyalarda ise, iri taneli dolgu pigmenti parçacıklarının fırça hareketi doğrultusunda dizilip ayrışması ipek görüntüsüne yol açar. Bu sebepleri anlamada mikroskop yararlı olur (Şekil 1).


Şekil 1: İpek Görüntüsü (silking) kusuru örneği

Bénard hücrelerinin oluşturduğu ipek görüntüsü, yaş boya filmindeki pigment hareketliliğini azaltmak için viskozite yükseltilerek ve yüzey katkısı eklenerek; yoğunlukları, birincil tane büyüklükleri ve topaklaşma dereceleri birbirine yakın pigmentler seçilerek önlenebilir. Uyuşmazlık veya çözünme yetersizliği nedeniyle oluşan ipek görüntüsü ile de çözgen değiştirerek veya uyuşmayan reçine veya diğer girdi formülden çıkarılarak mücadele edilebilir. Fırça veya rulo uygulamalarında oluşan ipek görüntüsü ise iri taneli dolgular formülden çıkarılarak giderilebilir.