Su lekelenmesi, boyanacak yüzeyin üzerindeki veya boya filminin üzerindeki suyun, boya filminin yüzey görünümünde neden olduğu görünüm kusurudur. Kusur, buğulu noktalar, halkalar veya mat lekeler biçiminde görülebilir.

Lekelenme genellikle boyanın suya hassasiyetinden kaynaklanır. Ayrıca su içinde çözünmüş olan maddelerin, su buharlaştıkça boya filmi üzerinde çökelmesiyle de kusur oluşabilir. Su lekelerinin parlak sonkatlar üzerinde gözlenmesi daha kolay olmakla birlikte, etki, çeşitli safsızlıkların boya uygulanan yüzeyde veya altta kalan astar katı üzerinde çökelmesinden de kaynaklanabilir. Suya hassasiyet, yetersiz kürlenmeden, su seven (hidrofilik) çözgenlerin varlığından, aminlerden, film içindeki diğer polar maddelerden vd. kaynaklanabilir. Tuzlar, asitler veya film üzerinde biriken veya filmden çözünerek ayrılan diğer maddeler boyanın kürlenmesini etkileyerek kürlenme sorunları yaratabilirler veya arkadan gelecek katların ıslatma sorunları yaşamasına neden olabilirler.


Şekil 1.

Su lekelenmesine önlem alınması için sorunun doğru teşhisi gereklidir. Sebep, filmde su seven çözgenlerin kalması ise, bunlar su sevmeyen çözgenlerle değiştirilir. Eğer boya yetersiz pişirilmişse pişme süresi uzatılır, pişme sıcaklığı artırılır, vd. Bazen su sevmeyen bağlayıcı bileşimi gerekli olabilir. Metal yüzey hazırlığı, plastik parçanın dökümü ve kumlama gibi süreçlerden sonra yapılan yıkama ve/veya durulama işlemleri, durulama suyunun kalitesi ve yıkama ve durulamanın yetersizliği açısından gözden geçirilmelidir. Durulama suyunun, kuruduğunda lekeler bırakacak su damlaları oluşturması yerine tüm yüzeyi ıslatması için yüzey aktif maddelerin eklenmesi gerekebilir.