Boyama sürecinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması CO₂ ve VOC emisyonlarının ve atıkların azaltılmasıyla mümkündür.

Yukarıda anılan verimlilik artışlarıyla çevre üzerindeki olumsuz etkiler azaltılabileceği gibi, mevcut teknolojilerde sağlanabilecek iyileştirmeler yoluyla da çevre üzerindeki olumsuz etkiler azaltılabilecektir.

Bunlara örnek olarak uygulama pratiğini kolaylaştırma ve boya tüketimini azaltma amaçlı kataforez kaplı gövde yüzeyine astar uygulanmadan yapılan bazkat+vernik veya sonkat boya sistemlerinin kullanıma alınması ve gövde verniğinde toz bulamaç (powder slurry) verniklerin kullanılması ve parça boyalarında sulu sistemlerle geliştirilmiş ürünlerin kullanılması verilebilir.

Kataforez kaplı gövde üzerine astarsız bazkat uygulamalarının, kataforez katını UV dalga boyundaki ışıktan koruyacak özellikte olması gerekir. Aksi halde, kataforez filminde yer alan aromatik epoksi reçinesi, astar yüzeyine kadar ulaşabilen UV ışınlarının etkisiyle parçalanabilir ve bunun sonucunda, aracın kullanım ömrü içinde, boya katlarının birbiri üzerinden kopmasına neden olacak dökülmeler görülebilir.

Umemura, S., Suzuki, T., “Future Direction for 2010 Automotive Coatings”, 5th International Strategy Conference on Car Body Painting, 13-14 July 2006, Berlin