Kansai Altan olarak, sürdürülebilir kimya çözümleri üzerinde çalışırken, sürdürülebilir yaşamın bir parçası olduğumuzun ve gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle, enerji dahil tüm kaynakların etkin kullanımına ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çözümlere de odaklanıyoruz.

Bu doğrultuda, Enerji Yönetim Sistemi ve enerji verimliliği performansımızı SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK için;

  • Üretim başta olmak üzere, tesis genelindeki tüm enerji tüketimlerimizi risk odaklı yaklaşım ile takip edip, fırsatlarımızı gözeterek, enerji verimliliğimizi artırıcı hedefler belirlemeyi,
  • Enerji hedeflerimizi gerçekleştirmek için, tüm süreçlerimize gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  • Toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde olarak, enerji verimliliğini de gözeten yaklaşımlarla tasarladığımız ürünlerimizle müşterilerimizin uygulama performansını artırmayı,
  • İlgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini karşılamayı,
  • Yeni yatırımlar için tüm aşamalarda enerji dostu teknoloji kullanmayı, mevcut yatırımlarda ise enerji verimliliğini artırıcı iyileştirmeler gerçekleştirmeyi,
  • Tedarikçilerimizden enerjiyi verimli kullanarak üretilmiş hammadde, ambalaj ve hizmet sağlanmasını ve hizmet tedarik edilmesini desteklemeyi,
  • Kansai Altan ailesi olarak, tüm paydaşlarımızı enerji farkındalığını artırma çalışmalarımıza dahil ederek, enerjinin verimli kullanımına teşvik etmeyi,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimseyerek sürdürülebilir yaşamı destekleyici faaliyetlerde bulunmayı

Taahhüt ediyoruz.

Mart, 2024