Taşma, yaş boya filminin renginin, uygulamanın ardından değişmesi biçiminde algılanır. Boyadaki bir veya birkaç pigmentin yüzeye göçü ile oluşur. Pigmentlerin bu biçimde ayrışması farklı yoğunluklara sahip oluşları nedeniyle farklı çökme hızlarına sahip olmalarından ve pigmentlerden birinin tanecik veya topak boyutunun farklı oluşundan kaynaklanır. Renk değişiminin üniform olması nedeniyle, özellikle laboratuvarda uygulanan test panellerinde, taşmanın gözlenmesi her zaman kolay değildir. Ancak, renk değişiklikleri daha sonra uygulama hatlarında dikkat çekici boyuta erişebilir, dolayısıyla, taşma testlerinin yapılması yararlıdır. En yaygın yöntem yaş boya filmini tahrip etmektir. Eğer taşma söz konusu ise, ortaya çıkan yeni yüzeyin rengi, filmin tahrip edilmemiş kısımlarındaki renkten farklı olacaktır. Bu testin bir türü, sürtme (Rub-up) kısmında belirtilen klasikleşmiş sürtme testidir.

Taşma eğilimi aşağıdaki koşulların varlığında artar: Kalın filmler, düşük viskozite, buharlaşma hızı az olan çözücüler, yavaş kuruyan (veya sertleşen) reçineler, düşük “pigment/bağlayıcı” oranları ve filmin daha uzun süreyle sıvı halde kalmasına ve pigmentlerin daha fazla çökmesine yol açan her türlü etken. Önlem olarak kalınlaştırıcıların, daha hızlı çözücülerin ve daha reaktif reçinelerin kullanılması hızla yüksek viskozite gelişmesini sağlamaktadır. Bir arada kullanılan pigmentlerin yoğunluklarının, orijinal parça büyüklüklerinin ve benzer ezme inceliğine sahip olacak şekilde disperse edilmiş olması da taşmanın önlenmesinde yardımcı olur.

Taşma eğilimi aşağıdaki koşulların varlığında artar:

  • Kalın filmler
  • Düşük viskozite 
  • Buharlaşma hızı az olan çözücüler
  • Yavaş kuruyan (veya sertleşen ) reçineler
  • Düşük “pigment/bağlayıcı” oranları
  • Filmin daha uzun süreyle sıvı halde kalmasına ve pigmentlerin daha fazla çökmesine yol açan her türlü etken

Önlem olarak kalınlaştırıcıların, daha hızlı çözücülerin ve daha reaktif reçinelerin kullanılması hızla yüksek viskozite gelişmesini sağlamaktadır. Bir arada kullanılan pigmentlerin yoğunluklarının, orijinal parça büyüklüklerinin ve benzer ezme inceliğine sahip olacak şekilde disperse edilmiş olması da taşmanın önlenmesinde yardımcı olur.

Taşma kusuru, rengin film derinliği boyunca değişmesine yol açtığından, üretim hatlarında veya satış sonrasında yapılacak yama-tamir operasyonlarını oldukça zorlaştırabilirler. Uygulamanın yaşlığı-kuruluğuna bağlı olarak kusurun farklı şiddette gerçekleşmesi, parçalar arasında algısı zor olan fakat homojen yüzeye yama yapılması durumunda kolayca algılanabilecek renk farklılıklarına yol açabilir.